Dialogen

Dialogen

 
Prijs: € 44.90

De Dialogen bevatten twaalf klassiek geworden moralistische teksten van de grote Romeinse stoicijn Lucius Annaeus Seneca, geschreven tussen 40 en 63. Seneca onderzoekt wat een gelukkig leven is: onverstoorbaar, niet verward door emoties maar met inzicht in de samenhang van de dingen en in de eigen mogelijkheden. Modern is Seneca's ideaal van een wereldburgerschap dat is gebaseerd op...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Musea die we niet bezochten

Musea die we niet...

 
Prijs: € 24.90

Musea die we niet bezochten is een prachtig geillustreerd brievenboek dat getuigt van een dubbele toewijding: die van een kunstfilosofe aan de schilderkunst, architectuur, beeldhouwkunst, film en fotografie, en die van een moeder aan haar dochter. Toen Clara uit huis vertrok om te gaan studeren, begon Charo Crego haar dochter brieven te schrijven over wat haar zo boeit in kunst. Herinneringen aan...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Whisky, wapens en weelde

Whisky, wapens en weelde

 
Prijs: € 34.90

Deze biografie van een geruchtmakend zakenman werpt nieuw licht op de Nederlandse betrokkenheid bij de Spaanse Burgeroorlog, en ook op de Nederlandse reactie op de Jodenvervolging in nazi-Duitsland. In de jaren dertig werd Daniel Wolf schatrijk, eerst in de houthandel en daarna met de verkoop van wapens aan de Spaanse regering waartegen generaal Franco en de zijnen in opstand kwamen. Beide...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Medierend Leren

Medierend Leren

 
Prijs: € 34.95

Iedereen heeft ruimte om zich (verder) te ontwikkelen. Ongeacht je intelligentie of je beperking. Medierend Leren gaat uit van dit principe en geeft leerkrachten, begeleiders en hulpverleners een fris perspectief op opvoeden, begeleiden en onderwijzen. De auteurs bepleiten dat er oog moet zijn voor het samenspel van kwaliteiten en gebreken in ieder individu. Vestig de aandacht niet alleen op de...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Nachtbrekertjes

Nachtbrekertjes

 
Prijs: € 17.95

Vijf keer per nacht gewekt worden door je zoontje van tien maanden. Je niet meer kunnen herinneren wanneer je dochter van vier voor het laatst een nacht heeft doorgeslapen. Voor veel ouders is dit heel herkenbaar. Kinderen die niet kunnen of willen inslapen, die steeds wakker worden, huilen en uit bed komen, raken niet alleen zelf oververmoeid. Ook de impact van het voortdurende slaaptekort op...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Wereldhistorische beschouwingen

Wereldhistorische...

 
Prijs: € 39.90

Na de publicatie van zijn wereldvermaarde Cultuur der Renaissance in Italie gaf Jacob Burckhardt een bijzondere reeks colleges die voor het nageslacht bewaard is gebleven: Wereldhistorische beschouwingen. In zijn 'intiemste werk' (aldus Burckhardts biograaf) ontwikkelde hij een persoonlijke visie op de grote, vele eeuwen omspannende ontwikkelingen in de menselijke beschaving. Burckhardt vat de...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Provinciale politiek

Provinciale politiek

 
Prijs: € 39.90

Provinciale politiek verschijnt voorafgaand aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart. Het is de opvolger van De gemeenteraad, waarvan 10.000 exemplaren zijn verkocht. Maakt het iets uit op welke partij je stemt bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten? Kunnen provinciebesturen wel uitvoering geven aan de wensen van kiezers? Dat zijn cruciale vragen voor wie de...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Boekhouden voor het hbo deel 1. Theorieboek

Boekhouden voor het hbo...

 
Prijs: € 72.50

Boekhouden voor het hbo is een serie boeken voor het economische onderwijs in het hbo. Deze tweede druk van het theorieboek is volledig herzien. Zo wordt rekening gehouden met relevante veranderingen in het betalingsverkeer o.a. door de toenemende verkopen via webwinkels (i-DEAL). Ook is er meer aandacht voor correctieboekingen en er is een nieuw hoofdstuk over speciale BTW-regelingen. Het...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Boekhouden voor het hbo deel 1. Opgavenboek

Boekhouden voor het hbo...

 
Prijs: € 62.95

Boekhouden voor het hbo is een serie boeken voor het economische onderwijs in het hbo. Deze tweede druk van het opgavenboek is volledig herzien in lijn met de herziening van het theorieboek. Zo zijn het aantal beschikbare opgaven met bijna 10% uitgebreid van 234 naar 252! Ook wordt er rekening gehouden met relevante veranderingen in het betalingsverkeer o.a. door de toenemende verkopen via...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Inleiding Sales

Inleiding Sales

 
Prijs: € 46.50

DOCENTENVERSIE Inleiding Sales Stefan Renkema ISBN 9789024424849 Ca. € 34,50 incl. BTW Ca. 224 pagina's 2e druk Verwacht: maart 2019 Complete beschrijving van het vakgebied Inleiding Sales van Stefan Renkema behandelt het complete vakgebied. Aan bod komen de volgende onderwerpen: de fases van het salesproces, lead generation, waardeproposities, de salesfunnel, de klantenpiramide en...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Beeldtaal

Beeldtaal

 
Prijs: € 50.50

Beeldtaal 3e druk Perspectieven voor makers en gebruikers Jos van den Broek, Willem Koetsenruijter, Jaap de Jong & Laetitia Smit mei 2019 | ISBN 9789024424870 | 336 blz. | € 39,50 Beeldtaal is voor iedereen die beroepsmatig met de publicatie van beeld te maken krijgt. Studenten ontwikkelen vanuit verschillende perspectieven een visie op beeld: de Gestaltpsychologie, semiotiek en visuele...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Kernbegrippen van professionele communicatie

Kernbegrippen van...

 
Prijs: € 38.50

Kernbegrippen van professionele communicatie biedt je de theoretische en praktische basis voor een goede start in de communicatie. Centraal staat professionele communicatie: de communicatie voor, vanuit of met organisaties. Aan de hand van een toegankelijk schema leer je de basisbegrippen kennen, zoals visie, publieksgroepen, content, context en aanpak. Alles wat de beginnende...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Met passie naar professionaliteit

Met passie naar...

 
Prijs: € 38.95

'Met passie naar professionaliteit' behandelt (levens)thema's die voor een hulpverlener essentieel zijn, zoals relaties aangaan, omgaan met gevoelens, zelfbeeld, verschil durven te maken, het conflict, leren en werken in een team en beroepshouding. In dit boek draait het om eigen bewustwording en zelfontwikkeling. 'Met passie naar professionaliteit' is daarom niet alleen een studieboek, maar ook...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Managen van Human Resources

Managen van Human...

 
Prijs: € 60.50

Managen van human resources biedt de aankomende manager theoretisch en praktisch inzicht bij het managen van zijn/haar personeel. Het boek begint met een uiteenzetting van belangrijke thema's als strategisch human resourcesmanagement, personeelsplanning en arbeidsmarkt. Vervolgens behandelen de auteurs in drie delen de instroom van medewerkers, het ontwikkelen van medewerkers en de uitstroom van...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Diagnostische vaardigheden voor hulpverleners

Diagnostische...

 
Prijs: € 59.95

Het diagnostische proces is een systematische manier om tot adviezen te komen bij clienten die problemen ervaren in hun psychisch functioneren. In 'Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners' staat het methodisch werken centraal, met als doel het denkproces van de hulpverlener helder te krijgen. Het boek is vanuit de praktijk geschreven en laat zien hoe wetenschappelijke...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Psychosociale gespreksvoering

Psychosociale...

 
Prijs: € 48.95

Met Psychosociale gespreksvoering leren studenten observatief naar clienten te luisteren. Bij deze gesprekstechniek stemt de (toekomstig) psychosociale hulpverlener zijn communicatie af op de reacties van de client. De hulpverlener kan op deze integratieve manier van werken, waarin empowerment een sleutelrol speelt, sneller en effectiever leren luisteren. Auteur Markus van Alphen vertaalt de...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Skills in psychodiagnostics

Skills in...

 
Prijs: € 42.95

Psychodiagnostiek is een complex maar belangrijk onderdeel van het werk van psychologen en (ortho)pedagogen. Daarom zijn de online modules 'Vip's' van Vaardigheden in psychodiagnostiek ontwikkeld. Hiermee ontwikkelen studenten de professionele vaardigheden die nodig zijn voor adequate psychodiagnostiek. De Vip's zijn ontwikkeld door de Erasmus Universiteit, Universiteit Twente...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen

 
Prijs: € 41.95

Duurzaam bouwen behandelt de nog jonge geschiedenis van duurzaamheid in de context van de gebouwde omgeving. Je neemt kennis van onder andere de klimaatverandering, een circulaire samenleving en sociale duurzaamheid zoals eerlijke arbeid en de inclusieve samenleving. Ruim aandacht wordt besteed aan duurzaam ontwerpen en ontwikkelen van gebouwen en producten. Daarbij komen nieuwe visies op bouwen...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Wij waren supermannen

Wij waren supermannen

 
Prijs: € 36.90

Op 20 juni 1943 was Herman Heukels (1906-1947) als fotograaf aanwezig bij een grote razzia in Amsterdam. Enkele foto's die hij toen maakte, groeiden na de oorlog uit tot iconische beelden van de Jodenvervolging. De man achter de lens, naast prijswinnend (pers)fotograaf ook eigenaar van een bekende foto- en brillenzaak in Zwolle, had in 1940 besloten zijn talenten in te zetten ten behoeve van het...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Handboek verstandelijke beperking

Handboek verstandelijke...

 
Prijs: € 57.95

In dit handboek staan 25 methoden voor zorg aan en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Niet alleen bekende methoden als Methode Vlaskamp of Methode Heijkoop, maar ook nieuwe methoden als ARGOS, Girls' Talk+, Sterker dan de kick en Mijn Levensverhaal. Elke methode bevat een beschrijving van doelstelling, doelgroep, werkwijze, wetenschappelijk kader en casuistiek. Handboek...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Een klas apart

Een klas apart

 
Prijs: € 24.90

'Dit boek rekent af met het gangbare beeld dat bijzondere scholen met hun rug naar de samenleving staan. Het tegendeel is waar.' - Nadia Bouras In 1971, lang voor de huidige discussie over bijzonder onderwijs, richtte het predikantenechtpaar Boiten-Du Rieu de Arabische School van Amsterdam op. Een aparte school, midden op de Wallen, met alleen maar kinderen van Marokkaanse gastarbeiders. De...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Praktijkboek Teamcoaching, aan de slag

Praktijkboek...

 
Prijs: € 38.95

Praktijkboek Teamcoaching, aan de slag van Marijke Lingsma & Roy de Brabander is het praktijkboek dat hoort bij Aan de slag met teamcoaching (tweede herziene editie, 2018). Het bevat eigen teamcoachwerkmodellen en vragenlijsten voor zelfsturende teams en opdrachten om in het hier-en-nu teams competenter te coachen. Het praktijkboek volgt de inhoudsopgave van Aan de slag en: begint met een...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Alles voor Nima a

Alles voor Nima a

 
Prijs: € 89.50

Sluit aan bij NIMA A-exameneisen. In Alles voor NIMA A. Marketing vind je alle informatie om de volgende NIMA-examens te halen: basiskennis Marketing, basiskennis Online Marketing, A1 Marketing en A2 Marketing. De modules vormen samen de basis voor het vakgebied marketing. Door de toegankelijke schrijfwijze, de heldere indeling, het vaktermenregister en de duidelijke context bij abstracte thema's...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Opzettelijk ziek

Opzettelijk ziek

 
Prijs: € 41.95

'Het was nooit mijn bedoeling om mezelf pijn te doen of blijvend letsel toe te brengen. Ik was juist heel bang voor pijn, maar zodra ik uit het ziekenhuis was ontslagen, kreeg ik heimwee.' Mensen die lijden aan de nagebootste stoornis (ook wel bekend als het munchhausensyndroom) hebben doorgaans maar een doel: hun omgeving ervan overtuigen dat ze ziek zijn, een handicap hebben of lijden aan een...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Een geschiedenis van de wereld in zeven goedkope zaken

Een geschiedenis van de...

 
Prijs: € 39.90

Natuur, geld, werk, zorg, voedsel, energie en levens. Dat zijn de zeven zaken die onze wereld hebben gemaakt tot wat ze is, en die haar toekomst zullen bepalen. Door deze dingen goedkoop te maken, heeft de moderne commercie de aarde bestuurd, veranderd en verwoest. In Een geschiedenis van de wereld in zeven goedkope zaken ontwikkelen Raj Patel en Jason W. Moore een nieuwe kijk op de noodsituatie...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Lean Management Systeem

Lean Management Systeem

 
Prijs: € 36.50

In Lean Management Systeem worden de filosofie en methodiek van de managementstijl (Shokuba Kasseika) van Toyota, het zogenoemde TMS, uitvoerig beschreven. Centraal staat de supportive managementstijl die gericht is op het ontwikkelen van een lerende organisatie, op teamontwikkeling en op persoonlijke groei van medewerkers. Deze managementstijl stelt organisaties in staat een competitieve...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Communicatiekaart van Nederland

Communicatiekaart van...

 
Prijs: € 53.50

COMMUNICATIEKAART VAN NEDERLAND (TIENDE DRUK) OVERZICHT VAN MEDIA EN COMMUNICATIE Piet Bakker, Otto Scholten april 2019 | ISBN 9789024425884 | 256 blz. | € 42,50 Communicatiekaart van Nederland brengt de mediale ontwikkelingen van de afgelopen decennia in kaart. De belangrijkste vragen daarbij zijn: hoe hebben de verschillende media zich ontwikkeld? Hoe ziet het huidige aanbod eruit? Hoe...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Praktijkgericht kwalitatief onderzoek

Praktijkgericht...

 
Prijs: € 42.95

Praktijkgericht kwalitatief onderzoek Een praktische handleiding Hans Doorewaard, Arnoud van de Ven & Ad Kil Maart 2019 | ISBN 9789024425921 | 176 blz. | € 35,50 Praktijkgericht kwalitatief onderzoek is een praktische handleiding voor het succesvol uitvoeren van deductieve onderzoeken. Je leert hoe je een onderzoek opzet en uitvoert, hoe je gegevens kunnen analyseren en hoe ze een goed...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Analyseren in kwalitatief onderzoek

Analyseren in...

 
Prijs: € 41.95

Met Analyseren in kwalitatief onderzoek van Hennie Boeije en Inge Bleijenbergh leren studenten stapsgewijs kwalitatieve gegevens te verwerken tot steekhoudende resultaten en conclusies. Aan het eind van de rit kunnen ze de juiste onderzoeksopzetten kiezen, zelfstandig onderzoeken uitvoeren en de kwaliteit van andermans onderzoek beoordelen. De theorie is verrijkt met veel voorbeelden, tips,...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Go digital, stay human

Go digital, stay human

 
Prijs: € 31.50

Geen enkele ondernemer, leider of beleidsmaker mag dit opmerkelijke boek missen.Het zal de manier waarop je kijkt naar technologie en de effecten ervan voor altijd veranderen. Stel je voor dat je de volgende grote trend kunt herkennen, of dat je de volgende grote golf van verandering kunt voorspellen. Stel je voor dat je een code hebt die je de macht geeft om de volgende grote technologie uit te...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Marketingplan op 1 A4

Marketingplan op 1 A4

 
Prijs: € 27.95

Alle professionals in het marketing- en communicatievak maken plannen en ontwikkelen strategieen. Dat kost soms meer tijd dan je denkt, en het heeft helaas vaak minder effect dan je had gehoopt. Het gevolg is dat we plannen gaan maken vanuit automatisme. Gestructureerdere marketing- en communicatieplannen leiden tot grotere successen, betere acceptatie door collega's en management, en tot...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Online invloed

Online invloed

 
Prijs: € 29.95

Online invloed is 26 november 2020 door de jury van de PIM Marketing Literatuur Prijs uitgeroepen tot beste marketing studieboek 2020. 'A must-read for everyone in the field of online persuasion.' - Dr. Robert Cialdini Hoe maak je van kijkers kopers? En van afhakers aanhakers? Door het slim toepassen van gedragspsychologie haal je veel meer resultaat uit je website, app of online...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Perfectionistische leerlingen

Perfectionistische...

 
Prijs: € 28.95

Hardwerkende leerlingen die altijd het beste uit zichzelf willen halen en moeite hebben te ontspannen. Leerlingen die zo bang zijn om fouten te maken dat ze blokkeren tijdens een toets. Leerlingen die alles om zich heen vergeten wanneer ze driftig aantekeningen maken tijdens de les. Of leerlingen die hun spreekbeurt wel heel vaak thuis oefenen ... Herkenbaar? Dan heb je waarschijnlijk te maken...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Relativeren is ook een kunst

Relativeren is ook een...

 
Prijs: € 27.95

Een mindful mens merkt zijn of haar emoties op, en accepteert ze - zonder verzet, zonder oordeel en zonder erop te reageren. Emoties drijven dan als wolkjes aan je voorbij. Maar niet iedereen lukt dit. Wat doe je als je blijft botsen op emoties die in de weg zitten? Gelukkig valt uit de boeddhistische leer meer te halen dan alleen mindfulness. Elementen als vergankelijkheid, ons aangeleerde ego,...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
#Imperfectlife

#Imperfectlife

 
Prijs: € 24.50

Als we niet op Facebook, Instagram of LinkedIn zien hoe geweldig onze vrienden het doen, dan volgen we wel vloggers die, terwijl ze hun buikspieren trainen, van elke dag een feestje maken. We vergelijken onszelf met al die perfect lijkende mensen en zijn niet tevreden met onszelf. En we vergeten dat bijna niemand een #perfectlife of #killerbody heeft. Moeten veranderen omdat we niet goed (genoeg)...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
De zin van denken

De zin van denken

 
Prijs: € 29.90

Hoe kan het denken ons een richting geven in de wereld van vandaag, waarin verstandige reflectie verder weg lijkt dan ooit? Deze vraag pakt Markus Gabriel op in zijn derde publieksfilosofische boek De zin van het denken. Hij laat de lezer zien op welke manier filosofisch nadenken ons kan wapenen tegen de stroom van propaganda, nepnieuws en andere onzin die ons dagelijks overspoelt via de sociale...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Compassie in je leven

Compassie in je leven

 
Prijs: € 31.50

Compassie of mededogen is het vermogen ons betrokken te voelen bij pijn en lijden van onszelf en van anderen. Het gaat samen met de bereidheid ons in te zetten om dit lijden te verlichten en te voorkomen. Compassie is bij iedereen in aanleg aanwezig, en kan ontwikkeld en verdiept worden met compassietraining. De compassietraining in dit boek bestaat uit acht stappen. Het programma is...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Geschiedenis van de seksualiteit

Geschiedenis van de...

 
Prijs: € 39.90

De klassieker van Foucault na jaren weer beschikbaar in een moderne, frisse vertaling, die een hele nieuwe generatie lezers zal aanspreken. Voor het eerst in een band. Geschiedenis van de seksualiteit vormt het fascinerende testament van Michel Foucault. In dit onvoltooide laatste werk zijn we getuige van een omwenteling in zijn denken, waarbij een analyse van machtsstructuren gaandeweg wordt...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Breng mij die horizon!

Breng mij die horizon!

 
Prijs: € 29.90

Dit boek laat zien wat er gebeurt als een filosoof een vliegticket boekt. Jos de Mul, wereldreiziger in hart en nieren, neemt de lezer mee op een adembenemende reis langs boeddhistische monniken op sportschoenen, communistische catwalks, gamende indianen en psychedelische cyberhippies. Hoe wij de wereld ervaren, wordt in belangrijke mate bepaald door de plaats en tijd waarin wij leven. Deze...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Waarom werken we zo hard?

Waarom werken we zo hard?

 
Prijs: € 22.90

De economie is wellicht het centrale voortbrengsel van homo sapiens. Govert Buijs wijst ons de weg naar 'een economie van de vreugde', een wereld waarin de economie de mens dient in plaats van andersom. Waartoe is de economie op aarde? Waarom werken we zo hard? Zouden we niet gewoon toe kunnen met vijftien uur werk in de week, zoals Keynes ooit voorspelde? En waarom tellen we al dit gewerk...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Theorie van de kraal

Theorie van de kraal

 
Prijs: € 27.90

De moderne, liberale orde is een historische ramp die zich op aarde voltrekt, stellen Willem Schinkel en Rogier van Reekum. Liberalisme faciliteert de hernieuwde opkomst van fascisme. Links heeft niets te verwachten van liberale politiek, van sociaaldemocratie of van kritiek op 'identiteitspolitiek'. Schinkel en Van Reekum gebruiken de 'kraal' (een omsloten ruimte voor vee) als metafoor voor de...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
21 Dagen Niet Klagen

21 Dagen Niet Klagen

 
Prijs: € 24.95

'Klagen is negatieve feedback geven op een situatie, zonder de intentie die te willen veranderen' Ben je klaar om je tijd en energie te besteden aan dat waar je wel invloed op hebt? Kevin Weijers besloot na enkele jaren gewerkt te hebben als ambtenaar, op een originele manier de wereld rond te reizen: door bedrijven te helpen nieuwe ideeen uit te voeren, in ruil voor eten en onderdak. 33...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Rijker coachen

Rijker coachen

 
Prijs: € 28.50

Een schatkist ter verdieping en verrijking van je coaching. Coaching gaat altijd over ontwikkeling. Maar meestal wil dit zeggen: ontwikkeling van de client. Het bijzondere aan dit boek is dat het vooral gaat over je eigen ontwikkeling als coach. Als coach beschik je over een dubbel instrumentarium: enerzijds methoden en technieken, anderzijds je eigen persoon. Dat laatste is je belangrijkste...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Het Clockwork-effect

Het Clockwork effect

 
Prijs: € 36.50

Werk jij je drie slagen in de rondte omdat je bang bent dat je bedrijf het zonder jou niet redt? Vraag je je af of het anders kan? Dan is Het Clockwork-effect een openbaring voor je! Dit is nu eens geen boek over meer doen in minder tijd, maar over minder doen in minder tijd. Je zult ontdekken dat je zo succesvol kunt zijn als je wilt, zonder dat je alles zelf hoeft te doen. Michalowicz maakt het...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Provocatieve psychologie en coaching

Provocatieve psychologie...

 
Prijs: € 28.50

Provocatieve psychologie en coaching is anders, tegendraads en helpt door echt uit te dagen. De meeste mensen hebben al vele malen bedacht wat ze anders en beter zouden kunnen doen. Maar het daadwerkelijk doen, blijkt vaak erg moeilijk. Provocatieve psychologie en coaching is een mooie mix van goed contact, veel humor en uitdaging. De client gaat snel naar de echte kern van zijn problemen en...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
De power van een contentplatform

De power van een...

 
Prijs: € 28.95

Stop met het uitstrooien van online content op media die niet van jezelf zijn. Leid je publiek naar je eigen contentplatform. De plek waar jij zelf -rechtstreeks- een relatie met je publiek kunt opbouwen. Waar jouw bedrijf of organisatie kan uitgroeien tot een expert en van waaruit jij die autoriteit kunt verzilveren. Hoe? Je leert het in De power van een contentplatform. Op basis van een model...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Handboek dyslexie

Handboek dyslexie

 
Prijs: € 78.95

Hoewel er enorm veel onderzoek naar dyslexie wordt gedaan, is de kennis die dit oplevert weinig toegankelijk. Dit leidt ertoe dat er vaak gewerkt wordt op basis van verouderde inzichten en dat veel meningen die over dyslexie te horen en te lezen zijn weinig bijdragen aan beter begrip. Actuele wetenschappelijke kennis over dyslexie In dit voor het Nederlandse taalgebied unieke Handboek dyslexie is...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Asset management en onderhoud

Asset management en...

 
Prijs: € 37.50

Dit boek over onderhoud bespreekt in vier delen het basisonderhoudsplan, risicomanagement, onderhoudsstrategieen en tot slot asset management en onderhoud. Op de bij dit boek behorende website zijn o.a. links, artikelen en filmpjes opgenomen met voorbeelden, praktijktoepassingen en achtergrondartikelen. Het vak 'onderhoud' heeft een relatie met andere vakken, zoals ontwerpen, bedrijfskunde,...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld

Handelen bij...

 
Prijs: € 46.50

Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld | Linda Douma, Medi Hoes | 3e druk | ISBN 9789024426867 Deze uitgave is bedoeld voor studenten die in hun (beoogde) werkveld te maken kunnen krijgen met kinderen, volwassenen en gezinnen waarbij (vermoedelijk) sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Het boek biedt achtergronden en praktische handvatten en informatie, zodat...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement

 
Prijs: € 49.95

'Kwaliteitsmanagement' is een praktijkgericht boek dat studenten leert hoe zij zelf de eerste stappen kunnen zetten in het traject van kwaliteitszorg binnen een organisatie. Een onderwerp dat steeds belangrijker wordt in een tijd waarin organisaties niet alleen meer kunnen concurreren op prijs of product maar ook aandacht moeten schenken aan kwaliteit en betrouwbaarheid. Auteur Bernadette van...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Praktische gespreksvoering (derde druk

Praktische...

 
Prijs: € 44.95

'Praktische gespreksvoering' bevat de basisvaardigheden voor een goede aanpak van verschillende tweegesprekken. Je ontdekt stap voor stap hoe je gesprekken zoals kennismaking en een slechtnieuwsgesprek efficient kunt opbouwen. Ook leer je aanwijzingen en tips direct in de praktijk te brengen. Er is o.a. veel aandacht voor interculturele communicatie en de Human Social Functioning-methode. In...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Extinctie

Extinctie

 
Prijs: € 29.90

Rene ten Bos neemt afscheid als Denker des Vaderlands met een knetterend essay over het begrip 'uitsterven'. Het uitsterven van diersoorten gaat in een ongekend tempo en is een van de urgentste problemen van onze tijd. Toch is er weinig filosofische reflectie over. In Extinctie probeert Rene ten Bos deze omissie recht te zetten: hij laat zien dat 'extinctie' een subtiel ecologisch begrip is dat,...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
De lerende professional

De lerende professional

 
Prijs: € 42.95

De lerende professional | 4e druk | Vera Ranty, Sjoerd van Gurp en Joost Priem | ISBN 9789024427000 Er komt veel op je af wanneer je na je studie aan de slag gaat als professional. Je voert zelfstandig taken uit, neemt beslissingen, overlegt met collega's en je wilt laten zien wat je kunt. Op je werkplek word je niet alleen op je professionele, maar ook op je persoonlijke kwaliteiten beoordeeld....

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
What is truth?

What is truth?

 
Prijs: € 39.90

What is truth? is a clear and comprehensive introduction to the Philosophy of Science, that will equally appeal to students of the Humanities, the Social Sciences and the Natural Sciences. With a solid footing in the history of classical philosophy, the book offers an in-depth discussion of Karl Popper, Thomas Kuhn, Hans-Georg Gadamer, Jacques Derrida and Bruno Latour, among others. The book...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
50 Tinten Nee

50 Tinten Nee

 
Prijs: € 26.50

Nee zeggen is niet altijd even makkelijk. Nee zeggen kan niet altijd op dezelfde manier. En nee zeggen is zelfs niet altijd mogelijk. Een goede reden voor een boek erover! Scrum en Agile zijn 'hot'; steeds meer organisaties stappen hierop over. In de vele publicaties erover zijn er alleen maar weinig die zich echt richten op de 'key-role' binnen Scrum: de Product Owner! Uit de Professional Scrum...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Uit de klei van Saramacca

Uit de klei van Saramacca

 
Prijs: € 24.90

'Pa, jij wilt het verhaal van aja en aji (opa en oma) al zo lang vertellen. Maak er tijd voor, schrijf het op!' - Sadhana, kleindochter van Nandoe en Trees Dit is het verhaal van een kleermaker en een onderwijzeres die hun weg door het leven moeten zoeken langs armoede, culturele en religieuze barrieres, maar die uiteindelijk succesvol zijn. Nandoe is een ongeschoolde Hindoe 'uit de klei...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Louis van Gasteren

Louis van Gasteren

 
Prijs: € 59.90

De vuistdikke biografie van Louis van Gasteren schetst een intiem, hilarisch, openhartig, nietsontziend portret, tegen de achtergrond van de sociale en culturele geschiedenis van Nederland. De roemruchte filmmaker en kunstenaar Louis van Gasteren (1922-2016) had unieke kwaliteiten als 'seismograaf van onze tijd', zoals Henk Hofland hem typeerde. Zijn eerste documentaires gingen over de...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
De barones en de vluchteling

De barones en de...

 
Prijs: € 29.90

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog maakt de Nederlandse barones en diplomatendochter Mellina van Asbeck (1886-1962) de balans op van haar leven en de dreigende toestand in Europa. Zij heeft zich teruggetrokken in een pension in Geneve, waar ze werkt aan haar memoires, bestemd voor haar geliefde neef Fernand, en aan een studie over het marxisme. Intussen spelt Mellina de kranten, die...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
De liberale strijd voor vrouwenkiesrecht

De liberale strijd voor...

 
Prijs: € 34.90

De strijd voor vrouwenkiesrecht wordt vaak gekoppeld aan het feminisme in het algemeen en daarmee geplaatst aan de linkerzijde van het politieke spectrum. Toch speelden juist liberalen een belangrijke rol in de eerste feministische golf. Klassiek-liberale denkers hielden zich eind negentiende en begin twintigste eeuw steeds meer bezig met de positie en rechten van vrouwen. Voorheen werden...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
50 Veranderprincipes

50 Veranderprincipes

 
Prijs: € 30.50

Praktische handvatten om je complete organisatie echt te kunnen veranderen. Iedereen herkent de frustraties en het cynisme bij weer een nieuw verandertraject. Bestaande verandermethodes realiseren niet het gewenste duurzame effect. Organisaties zijn een samenspel van systeem (structuur, afspraken en regels) en gedrag (acteren en communiceren van mensen), gezamenlijk gericht op de bedoeling van de...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Buit

Buit

 
Prijs: € 34.90

Waar zijn ze gebleven: de kunstvoorwerpen, schilderijen, tekeningen en het Chinees porselein, maar ook de wetenschappelijke collecties, staatsbibliotheken en archieven van Nederlands-Indie? Na de bezetting door Japan begon de grote plundering van de Nederlandse kolonie in de Oost. Het Japanse militaire bestuur nam de Nederlands-Indische musea, archieven en wetenschappelijke instellingen over, Hoe...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Bedrijfseconomie voor het hbo

Bedrijfseconomie voor...

 
Prijs: € 62.95

Bedrijfseconomie voor het hbo, opgaven | 4e druk | Edward van Balen, Arco Verolme | ISBN 9789024427253 Dit opgavenboek bevat voor elk hoofdstuk uit het theorieboek Bedrijfseconomie voor het hbo (ISBN 9789024408597) opgaven en inzichtvragen. Bedrijfseconomie voor het hbo geeft een heldere inleiding in het vakgebied. In deze methode komen de onderneming, de kostenvraagstukken, de financiering, de...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Het einde van concurrentie?

Het einde van...

 
Prijs: € 38.95

Het koopgedrag van klanten, concurrenten en bedrijven verandert snel door de impact van netwerken, algoritmes en internet. Hierdoor veranderen marktomstandigheden, waardoor de concurrentie ook verandert. Hoe kun je nog concurreren met grote interne aanbieders als Bol.com, Amazon.com of Zalando.com? De concurrentiestrijd vindt niet langer meer plaats op basis van producten of prijs, maar op basis...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
De onweerstaanbaarheidstheorie

De...

 
Prijs: € 28.50

Nu alles een commodity wordt, zit er maar een ding op: vernieuwen en zo een onweerstaanbaar bedrijf worden. De Onweerstaanbaarheidstheorie geeft inzicht in en oplossingen voor de belangrijkste vraag waarmee bedrijven worden geconfronteerd: hoe kun je ontsnappen aan de commodity-valkuil? Het goede nieuws is: je kunt het zelf. Mensen zien maar een op de zeven merken als onmisbaar in hun leven. De...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Paradoxaal coachen

Paradoxaal coachen

 
Prijs: € 28.50

Controle houden of loslaten? Binnen of buiten de lijntjes kleuren? Vlinderen of focussen? Effectief kunnen omgaan met tegenstrijdigheden en dilemma's is een van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. Dit is voor vele mensen niet bepaald een tweede natuur. Coaches worden vaak geconfronteerd met mensen met hartverscheurende dilemma's, keuzestress, niet aangeboorde talenten of belemmerende...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Bedrijfseconomie voor het hbo, theorie- en opgavenboek

Bedrijfseconomie voor...

 
Prijs: € 116.50

Bedrijfseconomie voor het hbo, theorie- en opgavenboek | 4e druk | Edward van Balen, Arco Verolme | ISBN 9789024427420 Bedrijfseconomie voor het hbo geeft een heldere inleiding in het vakgebied. In deze methode komen de onderneming, de kostenvraagstukken, de financiering, de verslaggeving en de financiele analyse aan de orde. Het onderscheid tussen opbrengsten en kosten enerzijds en ontvangsten...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Boekhouden voor het hbo deel 1. Theorie- en opgavenboek

Boekhouden voor het hbo...

 
Prijs: € 116.50

Dit is een pakket van het theorie- en opgavenboek van Boekhouden voor het hbo deel 1 (tweede druk). Boekhouden voor het hbo is een serie boeken voor het economische onderwijs in het hbo. Deze tweede druk van het theorie- en opgavenboek is volledig herzien. Zo zijn het aantal beschikbare opgaven met bijna 10% uitgebreid van 234 naar 252! Ook wordt er rekening gehouden met relevante veranderingen...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Het groot werkvormenboek voor de zorg

Het groot werkvormenboek...

 
Prijs: € 52.50

De 130 inspirerende werkvormen in dit boek ondersteunen professionals in de zorg om (leer)processen te versnellen. Deze werkvormen leiden tot het effectiever opleiden van zorgprofessionals en de lerende cultuur te creeren die het werk nu en in de toekomst vraagt. Een belangrijke pijler van onze samenleving is de zorg. Een sector waarin sprake is van toenemende druk en een steeds veranderende...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Thematische Analyse

Thematische Analyse

 
Prijs: € 29.50

In Thematische analyse presenteert Nel Verhoeven een systematische tool voor het analyseren van kwalitatieve gegevens uit diverse bronnen, zoals interviews, documenten en audio- en videomateriaal. In deze beknopte handleiding wordt in zes heldere stappen uitgelegd hoe je kwalitatieve data samenvat in codes en thema's, op welke wijze je verbanden aanbrengt en hoe je deze thema's en de structuur...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Groeiversnellers

Groeiversnellers

 
Prijs: € 27.50

Je bent een ondernemer of leider met groeiambities. Maar net als je denkt dat je lekker gaat, koers je af op de volgende barriere. Heb je eindelijk een grote groep klanten binnengehaald, ontstaan er ineens de eerste klachten omdat je de vraag niet meer aankunt. En hoe vind en bind je geschikte medewerkers? Of kies je toch voor flexibele zzp'ers? Allemaal uitdagingen die iedere ambitieuze...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Toolkit voor agile coaches en scrummasters

Toolkit voor agile...

 
Prijs: € 52.50

Maar liefst 99 actieve werkvormen voor agile teams en organisaties in deze Toolkit voor agile coaches en scrummasters. De vele tips, trucs en valkuilen maken dat de werkvormen direct inzetbaar zijn tijdens de diverse (online) agile meetings. Veel organisaties stappen over op wendbare manieren van werken. Meestal in eerste instantie met Scrum of een variant daarop. De kern van agile is: mensen en...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
No-nonsense coachen als het complex wordt

No nonsense coachen als...

 
Prijs: € 27.50

Soms loopt een coachtraject niet zo lekker als je zou willen. De coachee blijft hangen in zijn gedrag, het traject kabbelt maar een beetje voort of je hebt er zelf minder zin in. Aan wie ligt dat? En wat doe je eraan? No-nonsense coachen als het complex wordt is bestemd voor de (meer) ervaren coach die sommige trajecten als complex ervaart. In dit boek leer je te achterhalen waar die complexiteit...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Van uitgeblust naar energiek

Van uitgeblust naar...

 
Prijs: € 27.50

We moeten met minder mensen steeds meer werk verzetten. Dan is het niet zo gek dat een op de drie werknemers een te hoge werkdruk ervaart en dat het ziekteverzuim door stress en burn-out toeneemt. Dit werkboek bij het succesvolle Handboek coachen bij stress en burn-out geeft coaches, psychologen, artsen en hun clienten de instrumenten in handen om verantwoord en effectief te herstellen. De...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Bingemarketing

Bingemarketing

 
Prijs: € 27.50

Hoe bouw je een merk in een tijd waarin de hoeveelheid informatie groter is dan ooit en waarin de media zo versnipperd zijn dat je je publiek amper nog kunt bereiken? En hoe zorg je er dan ook nog voor dat iedereen op al die kanalen hetzelfde verhaal vertelt? Carlijn Postma neemt je mee naar de plek waar content het product is en waar men weet hoe je een publiek bouwt en behoudt: Hollywood. Dit...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Handboek werkgeluk

Handboek werkgeluk

 
Prijs: € 34.50

Het Handboek Werkgeluk combineert de beste vernieuwers uit de praktijk en de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van gelukkig werken. Zesentwintig experts delen hun beste ideeen en nodigen jou uit mee te werken aan de beantwoording van drie essentiele vragen: Gelukkig Organiseren: wat kun je als bestuurder, hr-professional of coach doen om werkgeluk mogelijk te maken binnen jouw...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Agile-lean organisatiecoaching

Agile lean...

 
Prijs: € 31.50

Agile-lean organisatiecoaches ondersteunen organisaties in het effectief en wendbaar maken van zowel het 'menselijk systeem' als het 'voortbrengingssysteem' van de organisatie en van de samenhang daartussen. Een organisatie met een groot aanpassingsvermogen is namelijk meer dan de optelsom van wendbare teams. Hoe zorg je ervoor dat de inspanningen van semiautonome teams blijven optellen tot een...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
De Fluitende Leider

De Fluitende Leider

 
Prijs: € 26.50

In De Fluitende Leider werken Colinda van Dijk, Erik Kaptein en KNVB-scheidsrechter Kevin Blom de krachtige metafoor uit van de leidinggevende binnen een organisatie als scheidsrechter op zijn eigen speelveld. Daarbij leggen ze voortdurend verrassende verbanden tussen het leiden van voetbalwedstrijden en het aansturen van teams. Ze gaan in op verschillende thema's. Wat zijn de spelregels binnen...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Basisboek sociaal werk

Basisboek sociaal werk

 
Prijs: € 47.50

Basisboek sociaal werk | Frans Spierings, Marcel Spierts (red.) | 4e druk | ISBN 9789024427765 De sociaal werker houdt zich bezig met sociaal gedrag en sociale verhoudingen. Omdat sociaal werk zo'n breed domein is, kun je als sociaal professional in zeer veel verschillende beroepen en functies aan de slag. In welke functie je ook belandt, altijd combineer je de specifieke functie-eisen met het...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Het ontwerpen van een onderzoek

Het ontwerpen van een...

 
Prijs: € 49.95

Dit product bestaat uit het boek inclusief website met o.a. het online boek. Het zelfstandig opzetten en uitvoeren van een onderzoek is voor veel studenten een struikelblok. Een goed onderzoek begint altijd met een gedegen ontwerp. Als dat goed staat, zal de uitvoering van het onderzoek soepeler verlopen. Veel bestaande handboeken behandelen echter vooral de uitvoering van het onderzoek en niet...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Boekhouden voor het hbo

Boekhouden voor het hbo

 
Prijs: € 73.50

Boekhouden voor het hbo, deel 2 | 3e druk | Gerard van Heeswijk, Stef Stienstra, Sascha Nieuwboer | ISBN 9789024427833 Boekhouden voor het hbo is een methode voor het economische onderwijs in het hbo. Dit tweede deel behandelt twee grote onderdelen van het vak: Deel A: boekhouden voor industriele ondernemingen; Deel B: fiscale verslaggeving, deelnemingen en consolidatie, fusies en overname. Bij...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Boekhouden voor het hbo

Boekhouden voor het hbo

 
Prijs: € 60.95

Boekhouden voor het hbo, deel 2 | 3e druk | Gerard van Heeswijk, Stef Stienstra, Sascha Nieuwboer | ISBN 9789024427857 Boekhouden voor het hbo is een methode voor het economische onderwijs in het hbo. Dit tweede deel behandelt twee grote onderdelen van het vak: Deel A: boekhouden voor industriele ondernemingen; Deel B: fiscale verslaggeving, deelnemingen en consolidatie, fusies en overname. Dit...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Het dietistisch consult

Het dietistisch consult

 
Prijs: € 99.50

In Het dietistisch consult staan de competenties centraal die je als dietist nodig hebt voor de beroepsrol van behandelaar: de clientgebonden beroepsuitoefening. De competenties omvatten een integratie van kennis, inzicht, vaardigheden en attitude, benodigd bij het uitvoeren van de dietistische behandeling. Het dietistisch handelen kenmerkt zich door zowel communicatieve, methodische als...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Veranderen in meervoud

Veranderen in meervoud

 
Prijs: € 55.50

Als professional in het werken met individuen, groepen, organisaties en samenlevingsverbanden heb je behoefte aan praktische kennis. Je wilt weten wat je kunt doen en hoe je moet handelen als je in samenwerking met anderen een bepaalde verandering wilt realiseren. In dit basisboek van sociale veranderkunde leer je vanuit een interdisciplinaire visie om meervoudig te handelen, dat wil zeggen...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Doe dit boek (doeboek)

Doe dit boek (doeboek)

 
Prijs: € 26.50

Hoe lang is het geleden dat je aan de slag ging met je potloden? Met puzzels, doolhoven en spelletjes? Doe dit boek is een doeboek dat je met verrassende opdrachten, humor en beloning meeneemt naar de energie van toen. Waar kies je voor als er veel mogelijk is Zo ontdek je meer over jezelf. Hoe je naar jezelf kijkt. Waar je vandaan komt. Wat je hebt meegekregen. Maar ook wat je dromen zijn. Waar...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Hydropolitiek

Hydropolitiek

 
Prijs: € 32.50

Kanalen worden gegraven om nieuwe zeeverbindingen te maken, artificiele eilanden worden gecreeerd en landen concurreren om toegang tot de havens van eilandnaties en om nieuwe routes langs de smeltende Noordpool. Wat betekenen de verschuivende machtsverhoudingen op zee voor het politieke wereldtoneel? In Hydropolitiek analyseert Haroon Sheikh de dynamiek op de wereldzeeen. Hij beschrijft de...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Organisatievibe

Organisatievibe

 
Prijs: € 28.95

In Organisatievibe komen cultuur en energie bij elkaar. We gaan terug naar de basis: hoe bouw je een cultuur waarin professionals energie krijgen van het werk dat ze doen en van de omgeving waarin ze werken? Die energie is hard nodig als brandstof om te vernieuwen. Organisaties worstelen nu vaak met deze vernieuwing. We zijn op een punt aangekomen waar de bevlogenheid van professionals historisch...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Basisboek ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking

Basisboek ondersteuning...

 
Prijs: € 47.50

In Basisboek ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking wordt de hedendaagse visie beschreven op het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking. Het boek staat vol praktische informatie over de begeleiding van kinderen, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking. De auteurs schetsen de ontwikkeling in elke levensfase en gaan in op de verschillende vormen...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Vraagbaak Nederlands

Vraagbaak Nederlands

 
Prijs: € 44.50

In de Vraagbaak Nederlands staat het praktische gebruik van onze taal centraal: hoe schrijf je foutloos en helder Nederlands? Snel vind je korte en krachtige antwoorden op honderden taalvragen. De volledig vernieuwde Vraagbaak Nederlands is nog overzichtelijker en completer. De opbouw maakt dat je sneller een helder antwoord op al je vragen over taal en taalgebruik vindt. De volgende zoekingangen...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Vitalogie

Vitalogie

 
Prijs: € 26.50

Op weg naar een energieke organisatie. Fitte, vitale medewerkers die bevlogen hun werk doen. Het is een ambitie van veel bedrijven, zeker nu duurzame inzetbaarheid zo'n belangrijk onderwerp is. Maar hoe bereik je dat? Hoe creeer je energie binnen je team en hoe laat je die stromen? En vooral ook: hoe zorg je ervoor dat mensen zelf de regie nemen? Klaas Koster, de eerste vitaloog van Nederland,...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Overdracht en tegenoverdracht

Overdracht en...

 
Prijs: € 26.95

In dit boek worden de begrippen 'overdracht' en 'tegenoverdracht' (oorspronkelijk ontwikkeld door Freud) vertaald naar het alledaagse leven en de beroeps praktijk van begeleiders van clienten. Onder overdracht verstaan we: het onbewust overdragen van oude gevoelens naar elkaar en in het bijzonder van de client op de autoriteit, hulpverlener of begeleider. Tegenoverdracht is het onbewust...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Groepsdynamica, de basis

Groepsdynamica, de basis

 
Prijs: € 41.95

Kennis van de groepsdynamica als basis voor iedereen die werkt met groepen Groepsdynamica, de basis behandelt de hoofdthema's uit het vakgebied: groepsontwikkeling, communicatie en leiderschap, en de onderlinge verbanden hiertussen. Ook is er ruime aandacht voor het onderwerp feedback en voor de Roos van Leary. Dit boek is een compacte versie van Handboek Groepsdynamica, al jarenlang het...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Financieel management

Financieel management

 
Prijs: € 29.95

Als ondernemer of manager van een kleine of middelgrote onderneming richt je je het liefst op je eigen vakgebied, of houd je je bezig met commercie. Natuurlijk heb je ook interesse in de cijfers van je onderneming, maar dan gaat het vooral om het saldo van de bankrekening en het maken van de kostprijscalculaties. Financieel management maakt het financieel reilen en zeilen van organisaties...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Dermatologie voor huidtherapeuten

Dermatologie voor...

 
Prijs: € 149.95

Dermatologie voor huidtherapeuten | 2e druk | Anton de Groot, Johan Toonstra en Josette M. Lorist | ISBN 9789024428441 De dermatologie, de wetenschap die zich bezighoudt met onderzoek en behandeling van huidziekten, is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot huidtherapeut. Huidtherapeuten behandelen immers patienten met een zieke of beschadigde huid, met als doel om stoornissen of...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Agile DNA

Agile DNA

 
Prijs: € 27.95

Agile DNA staat boordevol praktische tips en handvatten om de Agile-cultuur in organisaties continu te verbeteren. Je weet dat Agile pas succesvol is als het in het DNA van de organisatie terechtkomt. Maar wat is een gezonde Agile-cultuur? En hoe ziet de cultuur eruit die succes brengt als alles steeds sneller verandert? Nog belangrijker: welke cultuur is nodig om ook op strategisch niveau...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Psychische aandoeningen

Psychische aandoeningen

 
Prijs: € 59.95

Dit product bestaat uit een boek inclusief website met o.a. het online boek. Talloze mensen worstelen met een psychische aandoening, waarmee ze de greep op hun leven kunnen verliezen. De diversiteit aan clienten en de wijze waarop ze zich staande houden in het leven vraagt voor elk van hen een uniek hulpverleningstraject. (Aankomend) professionals in de ggz, ervaringsdeskundigen en familieleden...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Reken op mij

Reken op mij

 
Prijs: € 38.95

Dit product bestaat uit een boek inclusief website met o.a. het online boek. Bij het bereiden en toedienen van medicatie zijn rekenvaardigheden van groot belang. Het lot van de zorgvrager of patient ligt vaak letterlijk in de handen van de verpleegkundige en een 'rekenfout' kan grote gevolgen hebben. Reken op mij bevat theorie en voorbeelden van verpleegkundige opdrachten waarbij de student wordt...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Evidence-based practice voor verpleegkundigen

Evidence based practice...

 
Prijs: € 55.50

Om goede en verantwoorde zorg te kunnen bieden, streeft de verpleegkundige naar evidence-based practice. Evidence-based practice is het zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal en evidence om beslissingen te nemen met individuele patienten om de zorgverlening te verbeteren. De praktijk van evidence-based practice impliceert het integreren van...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Evidence-based practice voor paramedici

Evidence based practice...

 
Prijs: € 55.50

Om goede en verantwoorde zorg te kunnen bieden, streeft de paramedicus naar evidence-based practice. Evidence-based practice is het zorgvuldig, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal en evidence om beslissingen te nemen met individuele patienten om de zorgverlening te verbeteren. De praktijk van evidence-based practice impliceert het integreren van individuele...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Roloff - Matek Machineonderdelen: theorieboek

Roloff Matek...

 
Prijs: € 89.95

Roloff/Matek geldt al 50 jaar als een standaardwerk voor de werktuigbouw en is marktleider op het gebied van machineonderdelen. De uitgaven staan bekend om de alomvattende informatie, actuele normen en heldere uitleg die hun functionaliteit voor interpretatie en berekening keer op keer bewijzen. Gebruikers, zowel in het onderwijs als het werkveld, noemen Roloff/Matek onmisbaar voor het berekenen...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Roloff - Matek Machineonderdelen: tabellenboek

Roloff Matek...

 
Prijs: € 38.50

Roloff/Matek geldt al 50 jaar als een standaardwerk voor de werktuigbouw en is marktleider op het gebied van machineonderdelen. De uitgaven staan bekend om de alomvattende informatie, actuele normen en heldere uitleg die hun functionaliteit voor interpretatie en berekening keer op keer bewijzen. Gebruikers, zowel in het onderwijs als het werkveld, noemen Roloff/Matek onmisbaar voor het berekenen...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Medische basiskennis

Medische basiskennis

 
Prijs: € 74.95

Binnen het brede veld van de steeds verder ontwikkelde geneeskundige kennis geeft Medische Basiskennis een integraal overzicht van de hoofdzaken over gezondheid en ziekte, samengebracht in een goed bestudeerbaar boek van beperkte omvang. Medische Basiskennis beschrijft de basisprocessen van het menselijke lichaam in inleidende hoofdstukken over celbiologie, algemene pathologie en immunologie....

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Teamwaaier

Teamwaaier

 
Prijs: € 19.50

Een team is meer dan de som der teamleden Er is veel geschreven voor teamcoaches, scrummasters, coachend leidinggevenden. Er wordt veel over teams gepraat, maar krijg of neem je als team ook tijd om over jezelf te praten? Deze waaier is voor jullie als team. Om zelf de regie in handen te houden van continue verbetering en duurzame ontwikkeling. Om stap voor stap je teamleiderschap te versterken...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Doe dit boek (begeleidersboek)

Doe dit boek...

 
Prijs: € 28.50

Met dit begeleidersboek bij Doe dit boek help je mensen zelfbewust te worden, een richting te bepalen en in actie te komen. Als coach, trainer, docent of therapeut laat je hen experimenteren, creeren en reflecteren. Dit boek ontzorgt je door heldere uitleg over TA en breinleren uit de neurowetenschappen, en door duidelijke instructies. Zo kun jij aandacht en vertrouwen geven aan de mensen met wie...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry

 
Prijs: € 27.50

Handvatten om op een waarderende manier mensen te helpen in hun ontwikkeling en verandering. Appreciative inquiry (waarderend onderzoeken) is een krachtige manier om groepen, teams en organisaties zelf hun verandering en ontwikkeling te laten vormgeven. Alle betrokkenen onderzoeken samen wat er te waarderen is. Wat zijn de successen? Wat is de gewenste toekomst? En wat werkt al in de goede...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Handboek procesbegeleiden voor teamcoaches

Handboek...

 
Prijs: € 28.95

Praktische vaardigheden die je als teamcoach of procesbegeleider direct kunt inzetten. Als teamcoach ga je aan de slag wanneer het team een ontwikkelvraag heeft. Of, iets platter, een probleem. Wanneer je met het team gaat werken, zul je al doende situaties tegenkomen waarin je moet stilstaan bij wat er zich afspeelt in het hier-en-nu van het team. Dat zijn momenten waarin de onderlinge dynamiek...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
De kracht van hospitality

De kracht van hospitality

 
Prijs: € 26.50

Hospitality is een kunst, geen kunstje. Dit boek over hospitality gaat niet over gewone hospitality, maar over gastvrijheid gecombineerd met meer aandacht, meer verrassingen en een bredere glimlach. Dit boek gaat over een nieuw concept in organisaties. In dienstverlenende organisaties draait alles om die aandacht. Aandacht van de medewerker voor de gast en van de manager en leidinggevende voor de...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Krachtgericht coachen

Krachtgericht coachen

 
Prijs: € 38.95

Hoe kun je als coach het beste halen uit mensen? Hoe kun je ervoor zorgen dat er een duurzame ontwikkeling ontstaat waarin zij hun potentieel optimaal inzetten en hun idealen bereiken? Dit op de coachingspraktijk gerichte boek beschrijft een effectieve coachingsmethode, gericht op het optimaal benutten van het 'psychologisch kapitaal' van mensen. In Krachtgericht coachen worden elementen uit...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Bouwstenen voor High Impact Learning

Bouwstenen voor High...

 
Prijs: € 34.95

HILL is de opleidingsmodus van de toekomst. 'High Impact Learning that lasts (HILL)' is de manier waarop iedereen maximaal en efficient zou kunnen leren. Van studenten en professionals wordt steeds meer zelfstandigheid, engagement, kritische houding, reflectievaardigheid en probleemoplossend vermogen verwacht. Daarnaast staat verhoogde inzetbaarheid en flexibiliteit van professionals hoog op de...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Aan de slag met Linux voor LFCS

Aan de slag met Linux...

 
Prijs: € 44.50

Dit product bestaat uit een boek inclusief website met hierop o.a. het online boek. 'Aan de slag met Linux voor LPIC-1' is bedoeld voor iedereen die wil leren hoe je een Linux-systeem moet beheren. Alle facetten waarmee een beheerder van een Linux-systeem te maken krijgt, komen aan de orde. Denk daarbij aan het installeren van Linux, het werken met bestanden, het configureren van een...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Boekhouden voor het hbo deel 2. Theorie- en opgavenboek

Boekhouden voor het hbo...

 
Prijs: € 116.50

Boekhouden voor het hbo deel 2 - Theorie- en opgavenboek (derde druk) | 3e druk | Gerard van Heeswijk, Stef Stienstra, Sascha Nieuwboer | ISBN 9789024428984 Dit is een pakket van het theorie- en opgavenboek van Boekhouden voor het hbo deel 2 (derde druk). Boekhouden voor het hbo is een serie boeken voor het economische onderwijs in het hbo. Deze derde druk van het theorie- en opgavenboek is...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
HSP op de werkvloer

HSP op de werkvloer

 
Prijs: € 24.95

Hoogsensitieve mensen zijn doorgaans zeer gemotiveerde, toegewijde en hardwerkende werknemers. Ze excelleren op tal van vlakken, zijn vaak zeer ambitieus en perfectionistisch en leggen de lat hoog voor zichzelf. Er is echter ook een keerzijde. Hooggevoeligen zijn veel stressgevoeliger en krijgen sneller een burn-out dan anderen. Onder de juiste omstandigheden echter kunnen HSP'ers echt...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Zingeving in zorg en welzijn

Zingeving in zorg en...

 
Prijs: € 39.50

Zingeving gaat over de betekenis die mensen geven aan (situaties in) hun leven. Het omvat alledaagse zaken die voor iemand belangrijk zijn, maar ook fundamentele, existentiele levensvragen. Bij een crisis of (ernstige) ziekte speelt zingeving vaak expliciet een rol. Mensen zoeken dan steun bij wat voor hen echt belangrijk is, ze gaan op zoek naar een nieuwe richting in hun leven of hebben...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Duurzaam organiseren

Duurzaam organiseren

 
Prijs: € 38.95

We zitten midden in een transitie naar een andere, duurzame en meer circulaire samenleving. Voor bedrijven en organisaties betekent dit dat zij zich duurzaam moeten organiseren. Het is geen keuze meer. Dat vraagt om een omslag in hun business- en verdienmodel. Businessmodellen die een positieve impact hebben op mensen, maatschappij en milieu. Dat daadwerkelijk doen vraagt een andere kijk op het...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Wandelcoaching bij stress en onzekerheid

Wandelcoaching bij...

 
Prijs: € 25.50

Een heldere en beproefde aanpak voor begeleiden in de natuur. Wandelen werkt stressverlagend en de natuur doet ons goed. Veel coaches, psychologen en andere therapeuten weten dat ook. Ze zoeken naar een manier waarin ze resultaatgericht aan de wandel kunnen met hun coachees of clienten. Dit is het eerste boek dat kennis over de kracht van wandelen in de natuur combineert met een praktisch...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
No-nonsense trainen

No nonsense trainen

 
Prijs: € 23.50

Dit boek helpt je om trainen leuker en makkelijker te maken. Zodat je zelfbewust voor de groep staat en weet hoe je het maximale kunt halen uit jouw training. Voor een groep staan is soms lastig Trainen is een prachtig vak. Je helpt je deelnemers om te veranderen, om meer over zichzelf te leren of een vaardigheid te leren. Je ziet die verandering voor je ogen gebeuren. Door jouw training worden...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Persoonsgericht en waarderend trainen

Persoonsgericht en...

 
Prijs: € 27.50

Een boek boordevol praktische tools en theoretische verdieping voor trainers die hun vakmanschap willen vergroten. Door de toenemende diversiteit en voortdurende veranderingen in onze maatschappij en organisaties, wordt er steeds meer maatwerk van trainers gevraagd. Dit boek geeft je met behulp van de 7V's theoretische en praktische handvatten waarmee je je eigen professionaliteit als trainer...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Mechanica: Evenwicht

Mechanica: Evenwicht

 
Prijs: € 74.95

Mechanica Evenwicht | 3e druk | Coenraad Hartsuijker | ISBN 9789024429257 Dit boek maakt deel uit van een serie mechanicastudieboeken voor de opleidingen Bouwkunde en Weg- en Waterbouwkunde (Civiele Techniek) in het hoger onderwijs (hbo en technische universiteit): • Mechanica: Evenwicht • Mechanica: Spanningen, vervormingen, verplaatsingen • Mechanica: Statisch onbepaalde...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Mechanica: spanningen, vervormingen, verplaatsingen

Mechanica: spanningen,...

 
Prijs: € 69.95

Mechanica Spanningen, vervormingen, verplaatsingen | 3e druk | Coenraad Hartsuijker | ISBN 9789024429295 Dit boek maakt deel uit van een serie mechanicastudieboeken voor de opleidingen Bouwkunde en Weg- en Waterbouwkunde (Civiele Techniek) in het hoger onderwijs (hbo en technische universiteit): • Mechanica: Evenwicht • Mechanica: Spanningen, vervormingen, verplaatsingen •...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Psychological Communication

Psychological...

 
Prijs: € 53.50

This book combines relevant theoretical insights and concrete communication skills necessary for effective counselling and coaching. The authors first explore the helper's basic attitude. Secondly, they discuss views from client-centred, cognitive behavioural and social learning theories that are important for good helping. Bridging theory and practice they describe the helper in four roles:...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
Adviseren door ergotherapeuten

Adviseren door...

 
Prijs: € 38.50

Dit product bestaat uit een boek inclusief website met hierop o.a. het online boek. In 'Adviseren door ergotherapeuten' worden adviesmethodiek en een therapeutisch adviesmodel beschreven. Het uitgangspunt voor het methodisch vormgeven van het adviesproces wordt gevormd door de adviesrelaties met adviesvrager en betrokkenen. Reflectie op de adviesvraag en het adviesproces vanuit het perspectief...

Meer informatieNaar aanbieder
BookSpot.nl
©2023 Welkom op nlboeken.nl | Privacy statement