Waar was je?


Omschrijving:

Wie zijn ogen voor het eerst in deze wereld opendoet, heeft er geen idee van dat er zojuist een wonder is gebeurd. Tijdens de geboorte vonden er gebeurtenissen plaats, ingewikkelder dan het lanceren van een ruimtevoertuig. Bij het opgroeien bleek de natuur vol wonderen. Waar komen al die sterren vandaan? Wat is er overdag voorbij dat blauwe plafond? De meest intrigerende vragen betroffen echter jezelf. Waarom ben ik hier? Waar komen wij vandaan? Je begreep dat over zulke vragen al eeuwenlang was nagedacht. 'Een heldere en ter zake kundige uiteenzetting van wetenschappelijke inzichten over schepping en evolutie, omrand met Bijbelse motieven en wijsgerige gedachten.' (Prof.dr. F. Gerrit Immink, praktisch theoloog, oud-rector Protestantse Theologische Universiteit Groningen) 'Ik ben onder de indruk van de veelzijdige benadering van het onderwerp geloven en evolutie, al heb ik als natuurwetenschapper/humanist in het commentaar soms moeite met de betrokkenheid van een alles-bepalende God.' (Prof.dr. Henk J. van der Molen, biochemicus, oud-voorzitter College van Bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam) 'Dit boek is te midden van veel publicaties over evolutie en christelijk geloof een verademing. Het doet recht aan wat op wetenschappelijke feiten berust en wijst haarscherp speculatief denken over de evolutietheorie af.' (Prof.dr.ir. Egbert Schuurman, filosoof, em. hoogleraar Christelijke Wijsbegeerte aan de Universiteiten van Delft, Eindhoven en Wageningen) 'Dit boek zet aan het denken. Is de complexiteit van levende wezens wel te verklaren vanuit het darwinisme? De auteur heeft een brede kennis van de natuurkunde en ziet in de fysische wereld vele aanwijzingen voor het bestaan van God.' (Prof.ir. Karel F. Wakker, em. hoogleraar Astrodynamics & Geodynamics en oud-rector magnificus TU Delft) 'Wetenschappers werken soms onbewust vanuit onvoldoende doordachte opvattingen omtrent wetenschap. Deze beinvloeden hun interpretaties van wetenschappelijke bevindingen veel sterker dan men zou wensen. Dit probleem wordt in dit boek helder gethematiseerd.' (Prof.dr.ir. Henk Jochemsen, moleculair bioloog en hoogleraar Christelijke Wijsbegeerte aan Wageningen Universiteit) 'Dit boek bespreekt vragen rond schepping en evolutie met kennis van zaken, de grenzen beseffend van ons kennen. De auteur begint bij ontzag en verwondering over de rijkdom en complexiteit van alle leven en laat de eenzijdigheden zien van wetenschappelijke benaderingen die hierin niet het werk van God als Schepper zien.' (Prof.dr. Roel Kuiper, historicus en filosoof, rector Theologische Universiteit Kampen)

    Levertijd:
  • 2 - 3 Werkdagen

  • EAN Code:
  • 9789058819635Webwinkel: BookSpot.nl
 
Prijs: € 17.45
 

©2023 Welkom op nlboeken.nl | Privacy statement