Psychiatrie voor juristen


Omschrijving:

Binnen de juridische praktijk kan men geconfronteerd worden met gedrag waarbij een psychiatrische stoornis een rol speelt. Als jurist is juist kennis van het gedrag nodig om de client of verdachte te begrijpen en om daar bij de bejegening rekening mee te houden. Tevens is deze kennis een vereiste om gedragsdeskundige rapportages kritisch te beoordelen. Ook is kennis van psychiatrische stoornissen een voorwaarde om zich een beeld te vormen van mogelijk toekomstig grensoverschrijdend gedrag, zoals relevant is bij procedures betreffende verplichte psychiatrische zorg. In dit boek worden de voor de juridische praktijk relevante psychiatrische stoornissen behandeld waarbij de nadruk ligt op de beschrijving van het gestoorde gedrag. De stoornissen worden beschreven volgens de Nederlandse vertaling van de DSM-5. Daarnaast worden de behandelmogelijkheden beknopt beschreven. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een bespreking van relevante forensische aspecten en aandachtspunten. Dit boek is bestemd voor juristen die werkzaam zijn binnen het civiel-, gezondheids-, of strafrecht zoals advocaten, gezondheidsrechtjuristen, notarissen, officieren van justitie en rechters en zij die hiervoor in opleiding zijn. Ook voor penitentiair inrichtingswerkers, verpleegkundigen en psychologen werkzaam in de forensische psychiatrie geeft het boek in kort bestek de noodzakelijke kennis. J.W. (Ko) Hummelen is psychiater en bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie bij de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is als hoofd behandelzaken werkzaam bij de forensisch psychiatrische afdeling 'de Boog', GGNet, Warnsveld. Hij is thans lid van het College van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen. Eerder was hij gedurende vijftien jaar hoofdopleider psychiatrie. Michiel W. Hengeveld is psychiater. Na zijn emeritaat als hoogleraar-afdelingshoofd psychiatrie bij het Erasmus MC Rotterdam is hij onder andere lid van de Raad van Toezicht van Forensisch Psychiatrisch Centrum De Kijvelanden te Poortugaal. Hij is auteur/redacteur van een aantal standaardwerken over de psychiatrie.

    Levertijd:
  • 3 - 5 Werkdagen

  • EAN Code:
  • 9789058982384Webwinkel: BookSpot.nl
 
Prijs: € 53.50
 

©2023 Welkom op nlboeken.nl | Privacy statement